GDPR compliance –

I. IDENTIFICAREA OPERATORULUI:

Denumire operator:  SC FUTURE CLINIC SRL

Punct de lucru: Bd Bucureștii Noi, nr 50 A, sect 1

Registrul Comerţului: J40/8984/2007,  Cod Unic de Înregistrare: 21704068

Contact: contact@vindecadai.ro Website: https://www.vindecadai.ro/

II. NOTĂ DE INFORMARE PENTRU TOȚI UTILIZATORII

Conform Regulamentului U.E 2016/679 din data de 27.04.2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare, am creat prezentul document pentru a vă informa asupra modalității de colectare a datelor prin intermediul site-ului https://www.vindecadai.ro/ și asupra drepturilor pe care le aveți conform acestui regulament.  De asemenea, aducem la cunoștință utilizatorilor site-ului nostru scopul pentru care colectăm toate aceste categorii de date și maniera specifică de prelucrare a acestora.

Vă asigurăm că tratăm cu prioritate și atenție securitatea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului și vă asigurăm de confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

III. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Echipa noastră se angajează să protejeze, să utilizeze responsabil datele cu caracter prelucrate și să utilizeze responsabil informațiile colectate, doar în scopurile menționate. Toate procesele se fac în conformitate cu legislația actuală, accesul la datele prelucrate și arhivate este limitat și se poate face doar de către personal autorizat.

Există mai multe tipuri de categorii pentru datele cu caracter personal prelucrate, segmentate în funcție de gradul de sensibilitate a datelor, colectate prin intermediul site-ului.

A. Datele colectate cu grad de sensibilitate sporită, sunt cele oferite direct de către utilizator pentru plasarea unei comenzi pe https://www.vindecadai.ro/, prin formularul de contact care solicită următoarele informații:

 • Nume
 • Prenume
 • Telefon
 • Adresă de livrare
 • Adresă de email

Aceste informații sunt listate în format fizic doar pe factura aferentă comenzii, fiind necesară pentru desfășurarea activităților fiscale ale societății. Toate informațiile inserate pentru orice comandă vor fi partajate automat și cu firma de curierat.

B. Date colectate prin Cookies.

FUTURE CLINIC își dorește transparență totală față de utilizatorii site-ului https://vindecadai.ro/  și în acest sens am creat un tabel în care sunt prezentate toate cookie-urile stocate pe site-ul nostru și scopul plasării,  indiferent că sunt plasate de noi sau de către terțe părți. Informații în acest sens regăsiți la finalul documentului.

C. Datele colectate prin instrumente de marketing.

Pentru a analiza și optimiza interacțiunea utilizatorilor cu site-ul vindecadai.ro și pentru a obține informații referitor la trafic utilizăm Google Analytics. Acesta colectează o diversitate de date despre utilizator precum dispozitive utilizate, sex, categoria de vârstă, date demografice, afinități, locație, provider internet, browser, comportamentul în paginile site-ului nostru, adresa IP, valoarea produselor cumpărate, etc.

D. Date colectate prin pixeli de urmărire și conversie. Pentru îmbunătățirea confortului și a calității serviciilor noastre folosim etichete de marketing oferite de către terțe părți, cel mai uzuale fiind de la Facebook sau Google. Prin aceste tehnologii de urmărire a conversiilor colectăm informații care ne ajută să vă livrăm specific anunțuri publicitare în funcție de interesele pe care le manifestați. Așadar, există un proces automatizat de creare a unui profil creat în funcție de comportamentul pe care îl aveți întrucât vă sunt evaluate anumite caracteristici precum sexul, categoria de vârstă, dar nu identifică propriu-zis o persoană.

IV. PARTAJAREA DATELOR CU TERȚE PĂRȚI

Toate datele prelucrate prin site-ul nostru sunt stocate în condiții de siguranță și nu sunt prelucrate în alt scop decât cele prevăzute.

Datele colectate nu pot fi vândute, înstrăinate către terțe părți sau expuse. Pentru că în procesul de ofertare, livrare, facturare sau marketing partajăm automat anumite informații cu grad de sensibilitate crescut, ne asigurăm constant că furnizorii noștri sunt aliniați politicilor GDPR.

Cel mai des, datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului sunt partajate în mod direct cu terțe părți prin diferite procese precum: efectuarea de plăți online, utilizarea programului de facturare sau a programului de emitere a documentelor de transport, cu furnizorul de hosting sau prin platformele Facebook sau Google dacă promovăm site-ul. Pentru desfășurarea activităților fiscale și a ne conforma cerințelor legale partajarea are loc și cu instituțiile statului.

V. DREPTURILE PERSOANELOR ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR

Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă răspunde la orice solicitare, în cazul în care veți dori să vă exercitați oricare din drepturile pe care le aveți conform RGPD.  Termenul de răspuns este de 30 de zile, perioadă care poate fi prelungită din pricina unor motive legate de dreptul legal specific invocat sau de complexitatea cererii efectuate cu o perioadă adițională maximă de 60 de zile.

În situația în care termenul legal de răspuns va fi prelungit veți primi o informare cu privire la noul termen și motivele care au stat la baza acestei decizii.

 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Pe baza unei cereri scrise, transmise prin e-mail la adresa  contact@vindecadai.ro  puteți solicita, să fie modificate, șterse sau actualizate datele ce vă privesc.
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Pe baza unei cereri scrise, expediate prin e-mail la adresa contact@vindecadai.ro puteți solicita, în mod gratuit, să vi se confirme datele prelucrate sau să vă fie trimisă o copie a acestora.
 • Dreptul la ștergere. Dacă doriți ștergerea acestora ne puteți solicita acest lucru prin e-mail la adresa   contact@vindecadai.ro și noi le vom șterge dacă nu există orice fel de circumstanțe sau prevederi legale care sa împiedice acest lucru.
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. Atunci când prelucrarea datelor este necesară, aveți dreptul de a va opune prelucrării acestora. Vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de email:   contact@vindecadai.ro  și să încetați navigarea pe site-ul nostru.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul și Dreptul la portabilitatea datelor. Nu ezitați să ne contactați dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile pe care le aveți ca și persoana vizată. Conform GDPR, nu vă puteți exercita dreptul la portabilitate în dauna drepturilor și a libertăților altor persoane. Veți primi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Acest drept este aplicabil în cazul în care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă. Dreptul este prevăzut de art. 22 din GDPR.
 • Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveți orice nemulțumire cu privire la modul în care prelucram datele cu caracter personal, sau aveți întrebări în acest sens, trebuie să ne contactați pentru a putea soluționa cererea.

De asemenea, consumatorii nemulțumiți pot contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin intermediul website-ului www.dataprotection.ro, dacă considerați că datele cu caracter personal ce vă privesc sunt prelucrate ilegal sau dacă nu ați primit un răspuns (indiferent de natura acestuia) din partea noastră în 60 de zile de la momentul cererii.

VI. Lista de cookie-uri specifice utilizate de către VindecaDAI.ro

FurnizorDenumire cookiesScop
    Google Analytics    _gidAnalizează și monitorizează utilizatorii site-ului prin colectarea de date anonime
    Google Analytics    _gat_gtag_UA_87369560_1Analizează și monitorizează vizitatorii site-ului prin colectarea de date anonime
    Google Analytics    _gaStatistici – Utilizat pentru  gestionarea, optimizarea, personalizarea și trimiterea notificărilor de tip push către utilizatori
  Google Analytics    _ga_R4GYJYYGGSAsociază id-ul emis de către google analytics cu un utilizator
      VindecaDAI.ro    seopress-user-consent-acceptUtilizat pentru a înregistra momentul în care utilizatorii acceptă setările cookies din bara pop-up
  Google.com  1P_JARUtilizate pentru colectarea de statistici și urmărirea ratelor de conversie
  Google.com  CONSENTFolosite pentru monitorizarea sesiunilor pe site
    Google.com    NIDConțin un ID unic Google folosit pentru stocarea preferințelor și a altor informații
Google.roCONSENTFolosite pentru monitorizarea sesiunilor pe site
Google.roNIDConțin un ID unic Google folosit pentru stocarea preferințelor și a altor informații

VII. DISPOZIȚII FINALE

Acest document se completează cu celelalte politici și proceduri afișate pe site și poate fi actualizat ori de câte ori administratorul site-ului consideră necesar.

Vă rugăm să reveniți pentru a verifica ce actualizări și/sau modificări au fost aduse prezentului document.

Acest site nu este destinat pentru copii sub 18 ani.

Utilizarea site-ului nostru presupune acceptarea și consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile expuse. Vă rugăm nu folosiți site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu practicile descrise.

VIII. LEGĂTURI COMPLEMENTARE

 • Politica de confidențialitate Google – AICI
 • Politica de utilizare Cookie-uri – AICI
 • Politica de Confidențialitate Google Analytics – AICI
 • Politica de confidențialitate Facebook – AICI
 • A.N.S.P.D.C.P. –  AICI

Ultimul update: 05.09.2023